Helpro asiakkaille

Uusi terveydenhuollon tarpeisiin perustuva rekrytointimalli

Helpro:n uusi rekrytointimalli tarjoaa erityisesti julkiselle sektorin terveydenhuollon toimintayksiköille entistä vaivattomamman tavan rekrytoida lääkäreitä. Rekrytointimalli mahdollistaa osaavien lääkäreiden rekrytoinnin ja lääkäreille yksilöllisesti räätälöidyt terveydenhuollon tarpeita vastaavat työjärjestelyt.

Helpro:n rekrytoimintimalli rakentuu kahdesta rinnakkain toimivasta perinteisestä mallista: lääkäreiden rekrytointipalvelusta suoraan työ- tai virkasuhteeseen ja lääkäreiden työllistymisestä ostopalveluna. Tarjoamme terveydenhuollon toimintayksiköille kustannuksiltaan läpinäkyvän mallin, joka tarjoaa parhaat puolet molemmista rekrytointitavoista ja mahdollistaa ennen näkemättömän joustavuuden sekä lääkäreille että terveydenhuollon toimintayksiköille tehtävien hoitamisessa.

Lääkäreiden rekrytoiminen suoraan työ- tai virkasuhteeseen

Helpro hoitaa lääkärin rekrytoinnin ja laskuttaa sopimuksen mukaisesti rekrytointipalkkion lääkärin aloittaessa.

Toimintaa myös kaukaisilla alueilla

Tekstiä.